scorpion

Lord Ulosa'nın kızı kaçırıldı

#ruh bükücü#Paladin

Hirzan şehrinin büyük Lordu Ulosa’nın kızı haydutlar tarafından kaçırıldı dün aramalar başladı hala devam ediyor umarız bulunur.

b5f5caeaafb21fa29e587e78b8f159a1.jpg

Comments

iltekin3

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.