scorpion

Trinidad'ta Din

Trinidad evredninde din çok fazla önem teşkil etmez fakat dinine bağlı adamalrda vardır,Mavi ve Beyaz bayrakta genel olarak Iluvayor dinine tapar.
Iluvator dini 6 tanrıdan oluşan bir dindir
lotr-valar.jpg
Yavanna : Doğanın yaratıcısı ve koruyucusudur yaşamın tanrıçasıdır
Manve: Adaletin ve güneşin tanrısıdır aynı zamanda elflerin koruyucusudur
Varda:Ayın ve kaderin tanrıçasıdır
Orome:Savaşın ve onurun tanrısıdır ve cücelerin koruyucusudur
Ulmo:Denizlerin tanrısıdır ve Denizcilerin koruyucusudur
Melkor:Karalığın ve kaosun tanrısıdır
Bun tanrı ve tanrıçaların hepsi yaratıcı baş tanrı Iluvayorun çocuklarıdır

Comments

iltekin3

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.